La Pilota

La pilota de vaqueta és la part fonamental en el joc de pilota valenciana. Hi trobem diverses modalitats, entre elles: escala i corda, raspall, galotxa, etc.

La pilota està formada per huit triangles esfèrics de cuir de bou de toreig, que actualment és el millor per a este treball. El cuir és molt dur, i per a treballar-lo el posem a remulla. Una vegada s’ablaneix es tallen els triangles. Més tard, es realitzen uns forats als laterals, per tal de cosir tots els triangles entre sí amb fil de niló. Abans s’emprava fil de cànem, però es trencava moltes vegades.

A tall que cosim, els triangles es van tancant i formen una circumferència. Abans de cosir els últims punts, cal farcir-la de borra per a donar-li consistència i pressió a la part interior.

Una vegada està el cosit acabat, i durant una setmana, es motlura la pilota per a transformar-la en una circumferència perfecta, i donar-li la lluentor natural del cuir.
 
Tot el procés es realitza de forma manual.

Una pilota de vaqueta costa unes cinc hores de treball. A tot això, cal afegir-li la setmana per a motlurar-la, i uns trenta dies de secat perquè adquirisca totes les característiques necessàries per a ser utilitzada en el joc de pilota.

Documents:

  • Informació sobre la 'Pilota de Vaqueta' [Descarregar]